Kongrelerimiz

TARİHÇE ULUSAL BİYOFİZİK KONGRELERİ VE ÖZET KİTAPLARI
 Prof. Dr. Rüstem NURTEN'in XV'inci Ulusal Biyofizik Kongresi'nde yaptığı konuşma için tıklayınız


 

ULUSAL BİYOFİZİK KONGRELERİ TARİHÇESİ

Ulusal Biyofizik Kongreleri'nin birincisi 29-30 Eylül 1986'da İstanbul Tıp Fakültesi Biyofizik Kürsüsü koridorunda ve öğrenci dersliklerinin tahta sıralarında gerçekleşti. Düzenleme Kurulu'nda iki isim vardı: Doç. Dr. Sina GÖKÇE ve Yrd. Doç. Dr. Rüstem NURTEN. İlk kongrenin programı üçüncü hamur, iki teksir kağıdından oluşuyordu. Katılımcı sayısının 34 olduğu bu kongrenin bildiri özetleri kitapçığı  basılamamıştı.

 

İkinci kongre yine İstanbul’da, birinciden dört yıl sonra 17-18 Mayıs 1990'da gerçekleşti. Bu kongrenin Düzenleme Kurulu'nda altı kişi bulunuyordu: Prof. Dr. Sina GÖKÇE, Doç. Dr. Rüstem NURTEN, Doç. Dr. Şefik DURSUN, Doç. Dr. Bora BARUTÇU, Doç. Dr. Nejat DALAY, Doç. Dr. Beki KAN. Bu kongrenin 42 sayfadan oluşan program ve bildiri özetleri kitapçığı basılabildi. İstanbul Tıp Fakültesi Behçet Kitaplığı’nda  yapılan bu kongrede 71 katılımcı, 33 sunum vardı. Sunumlar ulusal düzeydeydi. Ancak, bazı  sunumlar daha sonra uluslararası yayınlara dönüştü.

 

Üçüncü kongre uluslararası katılımcıların da yer aldığı ilk kongre oldu. Diyarbakır’da Prof. Dr. Salih ÇELİK ve arkadaşlarının düzenlediği 13-15 Mayıs 1991 tarihinde gerçekleşen, bilimsel ve sosyal içeriği bakımından gelişmiş, 157 sayfalık birinci hamur kağıda basılmış özet kitabı olan bu kongrede 132 sunum vardı. Bu üçüncü kongreden başlayarak, o zamanki adı Biyofizik Derneği olan derneğimiz kongre düzenlemelerine katkılar yapmaya başladı ve artık Ulusal Biyofizik Kongreleri geleneksel bir duruma dönüştü.

 

Altıncı kongreden başlayarak kongrelerde başarılı posterlere ödüller verilmeye başlandı ve ödül almış başarılı posterler tam metin olarak yayınlandı. Kongrelerde giderek paneller yer almaya başladı ve bunların bazıları yazılı hale getirildi. Sekizinci kongrede “Moleküler Biyofizik ve Biyoteknolojik Uygulamalar” başlıklı ilk kurs düzenlemesi yapıldı.

 

Yedinci kongreden başlayarak kongre sunumlarında kullanılan bilimsel terimlerin Türkçe karşılıkları oluşturulmaya başlandı.

 

Kongre sunumları daha sonra uluslararası yayınlara dönüştü. Bu yayınları belirlemek amacıyla dernek üyelerinin SCI (Science Citation Index) içeriğinde yer alan yayınları incelendi. Otuz dernek üyesi tarandı ve bu üyelere ait 488 yayın bulunduğu gözlendi. Bundan anlaşılan, Ulusal Biyofizik Kongrelerinin katılımcılar ve bildiriler açısından azımsanmayacak ölçüde  bilimsel içeriği yüksek bir düzeye geldiğidir. Bilindiği gibi Ulusal Biyofizik Kongrelerine katılan TÜBA (Türkiye Bilimler Akademisi) Başkanı Prof. Dr. Engin BERMEK, TÜBA üyeleri Prof. Dr. Pekcan UNGAN ve Prof. Dr. Aslı TOLUN gibi Türk Biyofizik Derneği üyeleri vardır. Türk Biyofiziğinin bulunduğu  düzeyin, tüm bu yaklaşımlar ışığında diğer temel bilim dalları ile kıyaslayarak oldukça iyi bir çizgide olduğu düşünülmektedir, ancak bu düzey daha da yukarıya çekilmelidir.

 

Kongreler bilimsel içeriği yanında sosyal etkinlikleri ile de anılır. Bu bakımdan Ulusal Biyofizik Kongrelerine göz atıldığında, gelişmeler çarpıcı bir şekilde görülebilir. Kürsü koridorlarında, dersliklerde gerçekleşen Ulusal Biyofizik Kongreleri, beş yıldızlı tatil köylerinde gerçekleşir duruma geldi. Nemrut Dağı'ndaki Güneş'in doğuşundan, İzmir'deki Körfez Turu'na kadar çok güzel ve unutulmaz anılar oldu.

 

Önümüzdeki yıllarda da bu gelişmenin, bugüne kadar olduğu gibi hızlı bir şekilde devam edeceği düşünülmektedir, ama herkesin katkısı ile, taşın altına ellerin hep birlikte sokulması ile!

Ana Sayfa | Sayfa Başı | İletişim | ©2014 SG