Destek

Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Etkinliklere Katılım Desteği

"Sevgili Türk Biyofizik Derneği Üyeleri,

Hazırlamış olduğumuz ve çoğumuzun benimsediği TÜBİTAK'dan esinlenerek hazırlanan ve bu yıl uygulamaya koymaya çalıştığımız “Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği Alma Koşulları” metnini geçici olarak kullanmak istiyoruz. Önümüzdeki Genel Kurul'da bu taslak yönergeyi tartışarak Genel Kurul’un onaylayacağı şekle dönüştürmek istiyoruz. Bu amaçla görüşlerinizi lütfen bize yazınız. Metni Genel Kurul’a kadar en uygun hale getirelim.

Amacımız şimdilik sadece EBSA/IUPAB kongrelerine daha çok sayıda üyemizin katılmasını sağlamak. Bu desteğe temel oluşturma adına kısa sürede hazırladığımız bu taslak ile bu yıl uygulamamızı bu doğrultuda yapabileceğiz. 

Sevgi ve saygılarımla."

Türk Biyofizik Derneği Yönetim Kurulu Adına
Prof. Dr. Rüstem NURTENULUSAL ve ULUSLARARASI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIM DESTEĞİ ALMA KOŞULLARI 

Ulusal Bilimsel Etkinliklere Katılım Desteği İçin Başvuranlar:

Yurt içinde gerçekleştirilecek ulusal, uluslararası katılımlı veya uluslararası kongre, sempozyum ve sunumlu konferanslara katılacak ve Türk Biyofizik Derneği'nden destek almak üzere başvuracak araştırmacılar için başvuru koşulları:


Uluslararası Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği İçin Başvuranlar:

Yurt dışında gerçekleştirilecek kongre ve sempozyumlara katılacak ve Türk Biyofizik Derneği'nden destek almak üzere başvuracak araştırmacılar için başvuru koşulları:

Sayfa Başı | İletişim | ©2014 SG