Duyurular

Lisans Programı Açma Yolları

Sayın Biyofizik Öğretim Üyesi,

Bu yıl 9-12 Eylül 2014 tarihleri arasında Tokat Gaziosman Paşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalının ev sahipliği yaptığı 26. Ulusal Biyofizik Kongresinde tartışılan “Lisansüstü program açma koşulları” ile ilgili bazı bilgileri sizlere sunmak istiyorum. Bu konudaki deneyimimi genç arkadaşlarla paylaşmak istedim.

Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) 08.10.2009 tarihinde aldığı “yüksek lisans (YL) ve Doktora programı açma ölçütleri” kararları (a) Yeni bir lisansüstü (LÜ) program açmak ve (b) ilgili LÜ programda eğitim yaptırabilmek için geçerlidir. Ancak bu kararlar Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında alınan araştırma görevlileri için yumuşatılmış, “programda, alanında yeterince (3 veya 5) öğretim üyesi bulunma” koşulu “ilişkili alanda yeterince öğretim üyesi bulunma” koşuluna dönüştürülmüştür. Burada “alanında kadrolu öğretim üyesi” kavramı “ilgili anabilim dalında doktora yapmış veya Doçent unvanının almış olmak” anlamında kullanılmaktadır (EK-6; EK-2 Madde 7). “İlişkili alan” ın ise “kapsamı çok daha geniştir”.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü (SBE) ne bağlı yeni LÜ programı/ları, iyi gerekçeler yazarak ve “ilişkili alanda yeterince öğretim üyesi bulunma” koşulunu sağlayarak açılabilir.
Yeni bir LÜ programı açma ölçütleri YÖK WEB sayfasında bulunmaktadır.

Yeni bir LÜ programı açmak için ölçütler yazılı olarak yerine getirilir, SBE ne başvurulur. SBE genel kurulunda tartışılıp kabul edildikten sonra Üniversite Senatosu gönderilir. Burada da kabul edildikten sonra onaylanmak üzere YÖK e gönderilir. Bu süreçte önce gerekçelerin iyi yazılması, araştırma alt yapı ve olanaklarının iyi olması ve sonra Rektörün destek vermesi çok önemlidir.

LİSANSÜSTÜ PROGRAMI AÇMA VE ÖĞRENCİ ALMA KOŞULLARI


Yükseköğretim Genel Kurulu 08.10.2009 tarihinde Lisansüstü Program Açma Ölçütlerini belirlemiştir (Ek-4, Ek-5). Aynı toplantıda alınan Yüksek lisans Programı açma ölçütü kararı aşağıdadır:

YÜKSEK LİSANS PROGRAMI AÇILMASI

08/10/2009 Tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Kararı: Her bir program için ayrı olmak üzere, Yüksek Lisans açılması tekliflerinin değerlendirilmesi kriterleri arasında bulunan alanında kadrolu en az 2’si Doçent, 3 Öğretim Üyesi şartının aranması uygun görülmüştür.
ÖYP 2014 GÜZ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM KONTENJANLARI

7. "Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Esas ve Usuller" in 9. Maddesinin 12. Fıkrasında belirtilen "Öğretim üyesi yetiştirmek amacıyla öğretim elemanı temininde güçlük çekilen alanlarda yükseköğretim kurumları tarafından lisansüstü eğitim programlarının açılması hususunda Yürütme Kurulu gerekli tedbirleri alır." hükmü uyarınca, Öğretim üyesi yetersizliği nedeniyle açılamayan bazı lisansüstü eğitim programlarında ÖYP kapsamında araştırma görevlisi yetiştirilmesinin, söz konusu programlarda eğitim verilebilmesi için ilişkili alanlardan öğretim üyesi görevlendirilebilmesi,


ÇÖZÜM YOLLARI


08.10.2009’dan önce Sağlık Bilimleri Enstitülerinde programları açık olup ta, 3 veya 5 öğretim üyesi olmadığı için Haziran 2011 ten itibaren YL veya Doktora öğrencisi alamayan Biyofizik Anabilim dalları ne yapabilir, onlar için çözüm yolları neler olabilir:

  1. Biyofizik Yüksek lisans ve Doktora programlarında ilişkili alanlardan, örneğin: Nöroloji, fizik tedavi, fizyoloji, biyokimya, anatomi, Tıbbi Biyoloji, … yeterince öğretim üyesi görevlendirilmesi yapılabilir (Rektörün onayıyla). Daha sonra ÖYP kapsamında gelen araştırma görevlilerine LÜ eğitim verebilirler. Örneğin Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde daha önce açık olup, YÖK ün 08.10.2009 da aldığı karar gereği Haziran2011 den sonra öğrenci alamayan programlar bu kural çerçevesinde ÖYP kapsamında gelen araştırma görevlilerine eğitim vermeye başladı ve LÜ eğitim için başka üniversitelere gönderdiği ÖYP araştırma görevlilerini geri çağırdı. Bu uygulamanın yalnız ÖYP araştırma görevlileri için geçerli olduğu unutulmamalıdır.
  2. Sağlık Bilimleri Enstitülerinde programları olmayan Biyofizik Anabilim Dalları, Multidisipliner karakterde olan Biyofizik YL ve Doktora programlarının açılması için ilişkili alanlardaki anabilim Dallarından öğretim üyelerini Biyofizikte görevlendirip, YÖK’e Biyofizik Lisansüstü programı/ları açmak üzere başvurabilirler. Biz Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüne Bağlı Medikal Fizik Anabilim Dalını böyle kurduk ve bu anabilim dalına bağlı Sağlık Fiziği Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarını böyle açtık. Ayrıca Aydın Adnan Menderes Üniversitesinde Sağlık Bilimleri Enstitüsüne Bağlı Biyofizik Doktora ve YL programlarını Prof. Dr. Mehmet Dinçer Bilgin böyle açmış. Bu konuda Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Murat Pehlivanın da Bilgisi ve Deneyimi var.
  3. Sağlık Bilimleri Enstitülerinde Yüksek Lisans ve Doktora programı olmayan Biyofizik Anabilim Dalları Dekanlığa bağlı araştırma görevlisi kadrosunda eleman alıp, 35b maddesi ile LÜ eğitim görmek üzere, LÜ eğitim yaptırabilen bir üniversiteye gönderebilir. Bu arada kendileri YL programını açabilir ve kendi elemanlarını geri çağırabilirler veya orada yetişmelerini sağlayabilirler.
  4. ÖYP kapsamında gelecek araştırma görevlileri, doktoralarını tamamladıktan sonra Yrd. Doç. Kadrosuna atanırlar. ÖYP kadroları süreklidir. Anlaşamayacağınız bir eleman da gelebilir.
  5. Genç Biyofizikçilere, “her zaman kaliteyi, kantiteye tercih etmelerini” öneririm.


Saygılarımla.

Prof. Dr. İsmail GÜNAY
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
Biyofizik Anabilim Dalı

İletişim:
Adres: Çukurova Ü. Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı
01330 Balcalı-ADANA
GSM: 0532 3822226
Tel: 0322 3387105
e-posta: igunay@cu.edu.tr

 

Lisansüstü program açma yolları ile ilişkili dosyaları bilgisayarınıza indirmek için lütfen linki tıklayınız...

 

Ana Sayfa | Sayfa Başı | İletişim | ©2014 SG