Duyurular

Önsöz

İnsanoğlunun, cerrahi bir girişimde bulunmaksızın iç organlarını inceleyebilme hayali, geçen yüzyılın ikinci yarısında kullanılmaya başlanan bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme, pozitron salma tomografisi ve ultrasonografi gibi çeşitli yöntemler sayesinde gerçekleşmiştir. Fizikçiler tarafından temel ilkeleri çok daha önce ortaya konulan bu yöntemlerin bazılarının medikal alanda da etkin bir biçimde uygulanabilmesi bilgisayarlardaki gelişmeyi beklemiştir. Herbiri kendine özgü bir enerjiyi kullanan bu tanısal yöntemlerin insanlar üzerinde zararlı etkilerinin olabileceği de yadsınamaz bir gerçektir. Günümüzde, teknolojiye paralel olarak gelişmelerini sürdüren ve sürekli yenileri ortaya konan bu yöntemlerin zararlı biyolojik etkilerini bilmek ve çeşitli önlemler alarak kullanmak gerekir.

Sağlıklı ve normal hücreler açısından zararlı olan biyolojik etkiler, tümörler gibi pek çok sağlıksız hücrenin/dokunun yokedilmesinde kullanılabildiğinden, bu etkilere dayalı tedavi yöntemleri de geliştirilmiştir. Bu nedenle, yöntemlerde kullanılan çeşitli türden enerjilerin biyolojik etkilerini tüm yönleri ile bilmek çok önemlidir.

Elektrokardiyografi ve elektroensefalografi gibi yöntemlerde, vücudun ilgili organlarının kendi aktivitelerine eşlik eden biyopotansiyeller ölçüldüğünden zararsız oldukları düşünülebilir. Bununla birlikte, şehir gerilimi ile bağlantılarının olması durumunda, bu tür araçlar da dikkatli kullanılmalıdır. Vücuda dışarıdan elektriksel uyaran uygulamayı gerektiren elektromiyografi ise tümü ile deneyimli ve bilgili bir hekimin kontrolünde yürütülmelidir. Biyolojik dokuların empedansını ölçerek kan akımı, kardiyak aktivite, soluma hacmi, kan basıncı, elektrodermal aktivite gibi çeşitli fizyolojik olayları gözlememizi sağlayan pek çok yöntemde vücudumuza dış kaynaklı elektrik akımları uygulanır. Elektriksel enerji sadece tanısal değil, tedavi ve cerrahi (elektrocerrahi) amaçlarla da kullanılır. Hangi amaçla kullanılırsa kullanılsın, elektrikle çalışan araçların vücudumuz ile değme halinde bulunması vücudumuz açısından bir risk oluşturur ve güvenlik önlemlerinin alınmasını gerektirir. Elektrik, ev ve işyerlerindeki günlük yaşantımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Yeterli güvenlik önlemlerinin alınmaması nedeni ile karşılaşılabilecek bir elektrik çarpması durumunda neler olabileceğinin bilinmesi önemlidir. 

Güneş kaynaklı doğal elektromanyetik enerji, yararlı etkilerinin yanısıra zararlı etkilere de sahiptir. Bu doğal enerjinin bazı bölgeleri insan yapımı çeşitli araçlarla da üretilmekte ve medikal amaçlarla da kullanılmaktadır. Bu nedenle, doğal ya da insan üretimi tüm enerjilerin biyolojik etkilerinin bilinmesi alınacak önlemler açısından gereklidir.

Elektromanyetik dalgaların yanısıra ultrases gibi maddesel ortamda yayılabilen dalgalar da tanı ve tedavide uygulama alanı bulmuştur.

Tanı, tedavi ve cerrahi gibi alanlar dikkate alındığında çeşitli enerjilerin uygulandığı yöntemler her geçen gün artmakta ve nano teknoloji de bu gelişmelere katkıda bulunmaktadır. Bu gelişmelerin devamlılığı dikkate alındığında böyle bir kaynak kitabın sadece güncel değil, gelecekte de kullanılabilecek temel bilgilerle donatılması gerekir ve büyük ölçüde bu yapılmaya çalışılmıştır.

Kitabın, genel bir kaynak niteliği taşıması amaçlandığından, lisansüstü eğitimde sunulabilecek konulara da yer verilmiştir. Bu nedenle, tıp fakültesi öğrencilerine yönelik bir eğitimde medikal yöntemlerin genel ilkeleri özetlenmeli, bu yöntemlerde kullanılan, çalışma ortamlarında/günlük hayatta karşılaşılan enerjilerin biyolojik etkileri ve alınması gerekli önlemler öğretilmeli, diğer bölümler dikkate alınmamalıdır.

Kitabın tüm öğrencilerimize ve bu alana ilgi duyanlara yararlı olmasını dileriz.

Saygılarımızla. 

Prof. Dr. Hamza Esen, Prof. Dr. Ferhan Esen

 

Kitap Bilgileri

ISSN/Barkod Kod: 9786059215381
Kitap Adı: Biyofizik Yöntemler Biyolojik Etkiler Önlemler
Yazar: Prof. Dr. Hamza ESEN, Prof. Dr. Ferhan ESEN
Yayın Evi: Ankara Nobel Tıp Kitabevi
Baskı Yılı: 2017
Sayfa Sayısı: 464

 

 

Preface

Cerrahpaşa Medical Faculty English Program has been established in 1987 as a medical program to serve international and domestic students. From the far beginning program has been desired and selected by most successful candidates. Every year the program accepted students who had taken position in top hundred in national selective exams. The quality of education of program has been proved by the successes of graduated students, besides international exams, in practice and science fields.

I am proud of being part of English program from the beginning day as biophysics instructor. Taking such a responsibility was a heavy job towards students, my department, my faculty and my university. I would like to admit that it was not easy trying to teach in a language non - native language.
Even though I definitely believe in gaining foreign language skills but have never believed in education in foreign language in Turkey. But present conditions entailed me try to prepare a biophysics text book which covers the subjects that taken place in very limited class hours. So I have tried to collect the class notes from my students and gave them new form in terms of helping them. Other than that I really have no purpose beyond being helpfull to students such as writing a biophysics book.

Another thing I should express is: I would like thank my students who taught me “Best way to learn a subject is trying to teach it’’ I think it is impossible not mentioning and thanking to founder of social, democratic, laic and juristical Turkish Republic, also most outstanding person of scientific philosophie in this country, our magnanimous leader MUSTAFA KEMAL ATATÜRK.

Prof. Dr. M. Can AKYOLCU

 

Kitap Bilgileri

ISSN/Barkod Kod: 9786050705881
Kitap Adı: Biophysics
Yazar: Prof. Dr. Mehmet Can AKYOLCU
Yayın Evi: Çağlayan Kitap & Yayıncılık & Eğitim
Baskı Yılı: 2017
Sayfa Sayısı:

 

Önsöz

Nörobiyofizik, temelde hücrelerde görülen biyoelektrik olaylar ve bu olayların organların işleyişini kontrol etmedeki işlevleri ile ilgilenir. Bir biyolojik kontrol sistemi, kontrol edilmek istenen bilgiyi algılayan sensörler, onlardan gelen informasyonu merkezi sinir sistemine (MSS) taşıyan duyusal lifler, informasyonu değerlendirererk gerikli komutları oluşturan MSS, bu komutları ilgili yerlere ileten motor yollar ile onları inerve ettiği kaslar ve salgı bezlerinden oluşur. Nöral kontrol olarak adlandırılan bu karmaşık kontrol ağlarına ek olarak, dolaşım sisteminde taşınan hormonların yaydığı kimyasal sinyaller hormonal kontrol olarak adlandığılan ikinci bir billyolojik kontrol yolunu oluşturur. Hormonal sistem biyofiziğin bu çerçevesi içerisinde yer almayacak olmakla birlikte, hormonal ve nöral kontrol sistemleri pek çok şekilde birbirleri ile bağlantılıdırlar.

Prof. Dr. Ferhan ESEN - Prof. Dr. Hamza ESEN

 

Kitap Bilgileri

ISSN/Barkod Kod: 9786059215107
Kitap Adı: Biyofizik (Nörobiyofizik)
Yazar: Prof. Dr. Ferhan ESEN - Prof. Dr. Hamza ESEN
Yayın Evi: Ankara Nobel Tıp Kitabevi
Baskı Yılı: 2016
Sayfa Sayısı: 290 s

 


Önsöz

Dünyadaki ilk örneklerinden yaklaşık 400 yıl sonra, 1994'te kurulan Türkiye Bilimler Akademisi, evrensel akademik değerler, ilkeler doğrultusunda şekillenmiş bir kurum yaratmayı hedefleyen bilim insanlarını bir araya getiren önemli bir girişimdir. 2000'de Akademi'nin başkanlığına seçilen Engin Bermek, sekiz yıllık görev süresini merkeze alan çalışmasında Türkiye'de ve dünyada bilim dünyasının girdiği yeni döneme, ortaya çıkan arayışlara ve düşünce akımlarına ışık tutuyor. Dönemine ilişkin özeleştirel değerlendirmeleri, Akademi benzeri bilim kurumlarının yapılanmasında, izleyeceği politikalarda ve etkinliklerinde yol gösterici nitelikte.

Bermek, Akademi'nin kuruluş aşamasından başlayarak, kendi döneminde yürüttüğü faaliyetlere ilişkin ayrıntılı bilgi verirken, evrim konusunda aldıkları tepkilerden, evine düzenlenen bombalı saldırıdan ve Akademi çevresinde yaşanan belli başlı çatışmalardan bahsettiği bölümlerde dönemin genel atmosferini de çarpıcı bir biçimde yansıtıyor.

Öznel görüşleri ile kurumun faaliyetlerini dengeli bir biçimde ele alan Engin Bermek, bugün artık özerkliğini yitirmiş olan Akademi'nin 18 yıllık tarihini, yaptığı gözlemlerden ve dünya akademilerinin temsilcileriyle yaşadığı deneyimlerden yararlanarak sunuyor. Türkiye'nin Bilim (Akademisi) Sınavı, siyasal erk ile bilim arasındaki ikiliğin bilimsel yapılara verdiği zararı, günümüzde kurumların içinde bulunduğu durumun toplumun geldiği noktayı yansıttığını apaçık ortaya koyuyor.
(Tanıtım Bülteninden)

Prof. Dr. Engin BERMEK

Kitap Bilgileri

ISSN/Barkod Kod: 9786054787487
Kitap Adı: Türkiye'nin Bilim Akademisi Sınavı
Yazar: Engin BERMEK
Yayın Evi: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi
Baskı Yılı: Haziran 2015
Sayfa Sayısı: 292 s

 


Önsöz

Yenilenmiş bu baskının gecikmesinin birkaç nedeni var. En önemli nedeni, bilgisayar yazılım geliştiricilerinin bir yazılımın her bir yeni versiyonunu çıkarırken önceki versiyonla üretilen belgeleri tanımayan veya tanısa da bozan versiyonlar çıkarıp yeni yazılımı satın almak zorunda bırakmaları idi. Kitabın 1997 de yapılan ikinci baskısındaki şekil ve tabloları genellikle MacDraw, MacPaint, MacWrite ve devamları olan Apple yazılımları ile üretmiştim. Apple yazılım alanından birkaç yazılım dışında çekildi. Özellikle vektöriyel çizim olarak adlandırılan tarzda MacDraw ve uzantıları yazılımlarla ürettiğim şekillerimi tanıyan yazılım kalmadı. Tanıyan yazılımlar da benim düzgün eğrilerimi kırarak pixel temelli grafiklere dönüştürüyordu. Bütün şekilleri yeniden çizmek, yeniden çizerken renklendirmek kitabı yeniden yazmak kadar zordu. Bu nedenle uzun süre göze alamadım. İki yıldır dönüştürmek ve yeni eklerle uğraşıyordum.

İçerik bakımından en önemli değişiklik olarak, artık klasik eğitim programlarında ayrı bir bölüm olarak yer almaya başlayan iyon kanalları için ayrı bir bölüm ayırdım. Kitabın hacmini fazla artırmamak için, her bölümde ekler yaparken bazı bölümlerden kısaltmalar yaptım.

Konular arasındaki ilişkinin iyi kurulması, tekrarların önlenmesi, dil birliğinin sağlanması açılarından kitabı başladığım tarzda, şekilleri ve mizanpajı da bana ait olmak üzere, tek başıma sürdürmeyi uygun buldum….

Prof. Dr. Ferit PEHLİVAN

 

Kitap Bilgileri

ISSN/Barkod Kod: 9786054499847
Kitap Adı: Biyofizik (8. Baskı)
Yazar: Ferit PEHLİVAN
Yayın Evi: Pelikan Kitabevi
Baskı Yılı: Mart 2015
Sayfa Sayısı: 416 sÖnsöz

Bu kitabın Türkçeye kazandırılması çalışması, İstanbul Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı öğretim üye ve yardımcılarının tamamının birlikte oluşturduğu bu alandaki ilk projedir. Biyofizikçiler atomlardan moleküllere, moleküllerden hücrelere ve çok hücreli organizmalara kadar olan farklı seviyedeki canlı sistemleri inceler. Biyofizik, Sistem Biyofiziği olarak başlayan ve son yıllarda Molekülsel Biyofizik olarak hızla gelişen ve Türkiye’de de ilgi odağı haline gelen bir alan olmuştur. Molekülsel Biyofizik biyomolekülleri ve yaşamsal süreç ile işlevleri molekül düzeyinde ve fiziksel yöntemlerle inceleyen ve fizik dilinde yorumlayan bir bilim dalı olarak özetlenebilir. Bu nedenle kitabın bu alanda gelişecek olan lisans ve lisansüstü düzeyindeki öğrencilere Türkçe kaynak olarak faydalı olacağını ummaktayım.

Kitap biyofiziksel olgulardan hücreye kadar olan bilgileri kapsamaktadır. Kitabın çevirisinde Türkçe terimlerin kullanılmasına özen gösterilmiştir. Bu amaçla kitabın sonuna faydalı olacağını umduğumuz kitapta kullanılan biyofiziksel Türkçe kelime ve terimlerin İngilizce karşılıklarından oluşan bir ek bölüm eklenmiştir. Öğrencilerin ve meslektaşlarımızın yapacakları eleştiri ve öneriler ile önemli katkı sağlayacaklarını düşünmekteyiz. Daha sonraki baskılarda kul- lanılmak üzere saptanan her türlü dizgi, baskı ve çeviri hatalarını henüz türkçeleştirilemeyen kelime ve terimler ile ilgili katkılarınızı beklemekteyim.

Kitabın yüksek öğrenimdeki gençlere bu alanda yararlı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Rüstem NURTEN

 

Kitap Bilgileri

Barkod Kodu:9786059029230
Kitap Adı: Bütünleştirilmiş Molekülsel ve Hücresel Biyofizik
Editör: Valerica Raicu-Aurel Popescu
Çeviri Editör: Rüstem Nurten
Yayın Evi: İstanbul Tıp Kitabevi
Baskı Yılı: 2014
Sayfa Sayısı: 270 s

 


Önsöz

Bu kitap Tıp, Diş Hekimliği; Veterinerlik ve Eczacılık Fakülteleri ile Sağlık Bilimleri, Spor ve Biyoloji eğitimi veren Fakülte, Akademi ve Yüksek Okulların birinci sınıflarında ders kitabı olarak okutulmak üzere planlanan kitabın ilk cildidir. Kitabın konularının seçimi ve anlatım tarzı Tıp fakültelerinde geçirilen otuz altı  yıllık deneyimin ürünüdür.

İlk konu ölçme ve uluslararası birim sistemini (SI) içermektedirBilindiği gibi yalnız ölçülebilen bir niceliği bilimsel değeri vardır. Bilim ölçülebilen nicelikler arasındaki ilişkileri araştırır, formüle eder. Bu nedenle ölçme nedir, büyüklükleri ölçtükten sonra sonuçlar nasıl doğru bir şekilde yazılmalıdır? Sorularının yanıtları kısaca tartışıldı ve çözümlü problemler ve test sorularıyla konunun daha iyi anlaşılması sağlandı, uygulama yolları örneklerle gösterildi. Yine aynı konuda uluslararası birim sistemi konusuna değinilip temel ve türetilmiş birimler üzerinde duruldu. Konunun sonunda hata ve yanlış kavramı üzerinde biraz duruldu. Aslında birim ve hata ölçüm sonucunun doğru yazılması için olması gereken bileşenlerdir.

Canlı sistemlerle uğraşan bilim ve sanat insanları, küçük ve büyük canlılar arasındaki biçim, işlev ve yapı farklarını iyi bilirler. Bu nedenle Tıp Fakültelerinde çocuk bölümleri, yetişkin bölümleri kadar çok alt dalı içermektedir. Küçük ve büyük canlılarda yapı, işlev ve biçim arasındaki farkları vurgulamak için ölçekleme diye yeni bir bölüm ekledim. Öğrenci veya meslek insanı, cisimleri karşılaştıracağı zaman onların tek-iki veya üç boyutlu olup olmadıklarına çok dikkat etmek zorundadır. Yetişkinin boyu çocuğun boyunun iki katı, bu nedenle yetişkinde, çocuğun iki katı kan var demek çok yanlış olur. Çocukların yetişkinlere göre neden daha çok yemelerini ve neden daha çok su içmek zorunda kaldıklarını vurgulamak için Ölçeklendirme konusunu ekledir.

Bu kitapta kullanılan Fizik ilke, yasa, yöntem ve kavramları öğrencilerin lisede gördüklerinden farklı değildir. Öğrencilere temel fizik yasalarının biyolojik olayları anlayabilmek için nasıl kullanılabileceği gösterildi. Ölçeklendirme kavramı yürüme, koşma, metabolik hız olaylarına uygulanarak büyük ve küçük canlılardaki yapı, biçim ve işlev farklılıkları yaklaşık olarak açıklandı.

Sağlık bilimleri uygulamalı bilimlerdir. Mekanizmanın anlaşılması için model kurup hesap yapılması gerekmektedir. Bu nedenle bu kitapta uygulamalar modelleme yapılıp sayısal örneklerle gerçekleştirildi. Kavramların somutlaştırılması bu problemlerle sağlanmaya çalışıldı. Basit modellerle, temel fizik yasaları kullanılarak basit hesaplarla bazı biyolojik olayların, yapıların, işlevlerin ve şekillerin neden öyle olması gerektiği gösterilmeye çalışıldı.

Sağlık bilimleri ve spor uygulamalı bilimlerdir. Sonuç hesaplanarak tahmin edilebilir. Bir uzun atlama olayı bir eğik atış ile modellenerek, sporcunun daha uzun atlaması için hangi açıyla yeri terk etmesi hesaplanabilir. Daha sonra eğitim ve antrenmanla bu sağlanabilir. Bir yürüme olayı bir sarkaçla modellenip neden uzun boyluların kısa boylulardan daha hızlı yürüdüğü anlaşılabilir.

Bu kitapta her konuda önce temel fizik yasa özet olarak verildi sonra, biyolojik ve günlük yaşantımızdan örneklerle uygulaması gösterildi. Ayrıca fizik yasaların uygulamalarına ait çok sayıda çözümlü problem ve test sorularıyla konunun anlaşılması sağlanmaya çalışıldı.

Konu anlatımlarında ve problem çözümlerinde istemeyerek te olsa eksiklikler olmuş ve yanlışlar yapılmış olabilir. Sizlerden gelecek eleştiri, uyarı ve katkılarla bundan sonraki baskılarda daha olgunlaşmış, daha az yanlışlı bir kitapla karşınızda olmayı umarım. Bütün katkı ve eleştirileriniz için şimdiden teşekkür ederim.

Prof. Dr. İsmail GÜNAY

 

Kitap Bilgileri

Barkod Kodu: 9786056352478  
Kitap Adı: Temel Biyofizik Cilt 1: Biyomekanik
Yazar: İsmail GÜNAY
Yayın Evi: Çukurova Nobel Tıp Kitabevi
Baskı Yılı: 2013
Sayfa Sayısı: 436 s

 

Ana Sayfa | Sayfa Başı | İletişim | ©2014 SG