KONGRELERİMİZ 1986-2003

Hepinize sevgi ve saygılarımla merhaba,

Bu yıl 15. kongremizi gerçekleştiriyoruz. Hepimiz için faydalı olmasını dileyerek sunumuma başlamak istiyorum. Kongre Başkanımız Doç. Dr. Erol Atalay’ın önerisi ile kongrelerimizin kısa bir değerlendirmesini yapmaya çalışacağım.

Kongrelerimizin ilki 17 yıl önce, 29-30 Eylül 1986 tarihinde İstanbul Tıp Fakültesi Biyofizik Kürsüsü koridor ve öğrenci dershane tahta sıralarında gerçekleşti.

İlk kongremiz programı görüldüğü gibi  Şekil 1  üçüncü hamur iki teksir kağıdından oluşmuştu. Düzenleme komitesinde iki isim vardı: Doç. Dr. Sina Gökçe ve Yard. Doç. Dr. Rüstem Nurten. 34 katılımcının olduğu bu kongremizin bildiri özetlerini dahi basamamıştık. Sunumlar için tepegöz ve yansıtıcı gibi cihazların temini oldukça güç olmuştu.

Hatırlanacağı gibi son kongremiz geçen yıl Doç. Dr. Cüneyt Göksoy başkanlığında Gülhane Askeri Tıp Akademisi‘nde her türlü gösterim donanımına sahip mükemmel bir konferans salonunda gerçekleşti.

İkinci kongremiz yine İstanbul’da, birinciden dört yıl sonra 17-18 Mayıs 1990 da gerçekleşti:  Şekil 2  Daha sonra ise düzenli olarak her yıl gerçekleştirilerek geleneksel hale geldi. İkinci kongremizin düzenleme komitesinde altı kişi bulunuyordu: Prof. Dr. Sina Gökçe, Doç. Dr. Rüstem Nurten, Doç. Dr. Şefik Dursun, Doç. Dr. Bora Barutçu, Doç. Dr. Nejat Dalay, Doç. Dr. Beki Kan. Ancak program ve bildiri özetleri kitapçığımız vardı. 42 sayfadan oluşuyordu.Yine üçüncü hamur teksir kağıdından. İstanbul Tıp Fakültesi Behçet Kitaplığı’nda yapılmıştı. Koltukları rahattı. Kumaş kaplı. 71 katılımcı 33 sunum vardı. Sunumlarımız içimize dönük ulusal düzeyde idi. (Ancak, sonra bazı  sunumlar uluslararası oldu).

Üçüncü kongremiz uluslararası katılımcıların yer aldığı ilk kongremiz idi. Diyarbakır’da Prof. Dr. Salih Çelik ve arkadaşlarının düzenlediği 13-15 Mayıs 1991 tarihinde gerçekleşen bu kongremiz bilimsel ve sosyal içeriği bakımından gelişmiş, 157 sayfalık birinci hamur kağıda basılmış özet kitabı olan bir kongremizdi:  Şekil 3  Rekor sayılacak 132 sunum vardı. Bu kongremizi uluslararası katılımlı diğerleri izledi. Bu kongremizden itibaren Biyofizik Derneğimiz kongre düzenlemelerine katkıda bulunmaya başladı.

Bu kongremizi her yıl düzenli olarak yapılan diğerleri takip etti:  Şekil 4 ,  şekil 5 ,  şekil 6 ,  şekil 7 ,  şekil 8 ,  şekil 9 ,  şekil 10 ,  şekil 11 ,  şekil 12 ,  şekil 13 ,  şekil 14

Altıncı kongremizden itibaren kongrelerimizde başarılı posterlere ödüller vermeye başladık. Bu ödül almış başarılı posterleri tam metin olarak yayınladık:  Şekil 15  Genç arkadaşlarımız bu mütevazı ödüllerle gururlandılar, motive oldular.

Kongrelerimizde giderek paneller yer almaya başladı. Bunların bazılarını da yazılı hale getirdik:  Şekil 16 ,  şekil 17 ,  şekil 18

Prof. Dr. Beki Kan ve arkadaşlarının 26-28 Eylül 1996 da Gebze, Kocaeli’nde düzenlediği kongremizde  ilk “Moleküler Biyofizik ve Biyoteknolojik Uygulamalar” başlıklı kursumuzu düzenledik:  Şekil 19

Yedinci kongremizden itibaren kongre sunumlarında kullandığımız bilimsel terimlerin Türkçe karşılıklarını oluşturmaya başladık. Bu süreç devam ediyor.

Kongre sunumlarımız daha sonra uluslararası yayınlara dönüştü.

Sayın Prof. Dr. Ferit Pehlivan hocamızın biyofizik kitabının dolaşım dinamiği bölümünün başında da bulunan Alan C. Burton’un “Her bir ağacı incelemeden önce gelin ormana bir bakalım.” özdeyişinden yola çıkarak   Biyofizik Derneğimizin üyelerinin SCI'de yer alan yayınlarına bir bakalım dedim. Bu, bizim kendimizi değerlendirmek için iyi bir yoldu:  Yayınlar  30 dernek üyesi tarandı, 488 yayın tespit edildi. Bu yayınlar da gösteriyor ki kongrelerimiz katılımcılar ve sunumlar açısından azımsanmayacak ölçüde  bilimsel içeriği yüksek bir seviyeye geldi. Bu liste tam bir liste değil. Burada yer almayan birçok yayın daha var. Belki bundan sonra derneğimizin de katkısıyla bu listeyi tamamlıyabiliriz. Hepimizin bildiği gibi kongrelerimize katılan TUBA Başkanı Prof. Dr. Engin Bermek ve üyeleri Prof. Dr. Pekcan Ungan, Prof. Dr. Aslı Tolun gibi değerli dernek üyelerimiz var.

Bulunduğumuz noktanın seviyesini aslında diğer temel bilim dalları ile kıyaslayarak değerlendirebiliriz. Bunun sonucu seviyemizin yukarda olduğu görüşümü tartışabiliriz. Ancak bu ulaştığımız noktayı daha ileri götürmeliyiz.

Bu yıl düzenlenen kongremizin başkanı aynı zamanda Pamukkale Üniversitesi Biyofizik Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Erol Atalay kongre tarihimizin başında öğrencimizdi. Bu saptama bile geldiğimiz yerin küçümsenmeyecek bir çizgide olduğunu gösteriyor.

Kongreler bilimsel içeriği yanında sosyal aktiviteleri ile de anılır. Kongrelerimiz kürsü koridor ve öğrenci dershanesinde  gerçekleşen durumdan, 31 Ekim - 2 Kasım 1999'da Prof. Dr. Piraye Yargıçoğlu ve arkadaşlarının düzenlediği  11. kongremizde olduğu gibi beş yıldızlı tatil köyünde de gerçekleşecek duruma geldi. Sosyal aktivitelerimiz oldukça iyiydi. Nemrut Dağı'nda Güneş'in doğuşundan, İstanbul Boğazı’nda tekne turuna, tatil köyünde jakuziye kadar güzel anılar yaşadık. Ben 14 kongremizin  bu anılarını elimde olan fotoğraflar ile sizlerle  paylaşmak istiyorum:  Anılar

Sözlü bildirilerimiz oldu,

Poster sunumları yaptık,

Ödül aldık,

Kurs düzenledik,

Tartıştık,

Rakı içtik,

Göbek attık,

El falına baktık,

Ağaç diktik,

Mükemmel kongre yemeklerimiz oldu,

Bol bol eğlendik,

Küçük grup fotoğrafları çektik,

Toplu grup fotoğraflarımız oldu,

Güzel insanlar,

Güzel yerler gördük (Adana, Silivri, Eskişehir, Diyarbakır, Keban, Nemrut bunlardan bazıları),

Ve bugün burada, Denizli’deyiz.

 

Bu sunumu yapmama, kongrelerimize katılarak olanak sağladığınız için hepinize teşekkür ediyorum.

Rüstem Nurten