Faydalı Bilgiler

PROGRAMLAR SÖZLÜKLER SİMGELER SABİTLER BİRİMLER FORMÜLLER BİLGİLER


Simgeler

Yunanca Küçük Harfler

alfa (alpha) α
beta β
ki (chi) χ
delta δ
epsilon ε
ita (eta) η
sözcük sonu sigma ς
gama (gamma) γ
yota (iota) ι
kappa κ
lambda λ
mü (mu) μ
nü (nu) ν
omega ω
omikron (omicron) ο
fi (phi) φ
pi π
psi ψ
ro (rho) ρ
sigma σ
tau τ
teta (theta) θ
upsilon υ
ksi (xi) ξ
zeta ζ


Yunanca Büyük Harfler

alfa (alpha) Α
beta Β
ki (chi) Χ
delta Δ
epsilon Ε
ita (eta) Η
gama (gamma) Γ
yota (iota) Ι
kappa Κ
lambda Λ
mü (mu) Μ
nü (nu) Ν
omega Ω
omikron (omicron) Ο
fi (phi) Φ
pi Π
psi Ψ
ro (rho) Ρ
sigma Σ
tau Τ
teta (theta) Θ
upsilon Υ
ksi (xi) Ξ
zeta Ζ


Matemetiksel Simgeler

yaklaşık olarak eşit; asimptotik
açı Ð
yıldız operatörü *
sanal kısım C
reel kısım R
daireli toplam; direk toplam Å
daireli kere; vektör çarpımı ¤ Ä
üyesi '
nokta operatörü .
iki üssü; saniye; parmak (inches)
aşağı ok
sola oklu aşağı ok; satır başı ¿
aşağı çift ok ß
elemanı Î
boş cümle; hükümsüz seri; çap Æ
hepsi için "
bölme işareti
büyük veya eşit
benzer
sonsuz, sonsuzluk
integral
arakesit
çengelli f; fonksiyon; florin ƒ
sol-sağ ok
sol-sağ çift ok Û
sola ok
sola çift ok Ü
küçük veya eşit
ve Ù
veya Ú
eksi işareti
n'e kadar çarpım; çarpım işareti
n'e kadar toplam
nabla; geriye fark Ñ
alt cümlesi değil Ë
elemanı değil Ï
eşit değil
üst çizgi
kısmi diferansiyel
bir üssü; dakika; ayak (feet)
orantılı µ
sağa ok
sağa çift ok Þ
kare kök; kök işareti
alt cümle Ì
alt cümle veya eşit Í
üst cümle É
üst cümle veya eşit Ê
vardır $
bu nedenle \
tilde operatörü; ile değişir; benzer ~
birleşim U
yukarı yön; dik; dikey ^
yukarı ok
yukarı çift ok Ý
Ana Sayfa | Sayfa Başı | İletişim | ©2014 SG