Ana Sayfa

Diğer Ulusal Kongre ve Etkinlikler

Ulusal Kongre ve Etkinlikler

 

 

 

 

 

Tıbbi Bilimler Lisansüstü Öğrencileri İçin Bilimsel Araştırma ve Akademik Becerilere Giriş Eğitimi

18-22 Temmuz 2016 tarihleri arasında Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalında  Prof. Dr. Belgin BÜYÜKAKILLI başkanlığında ulusal katılımlı olarak yapılacak olan “Tıbbi Bilimler Lisansüstü Öğrencileri İçin Bilimsel Araştırma ve Akademik Becerilere Giriş Eğitimi” konulu etkinliği düzenlenecektir.

Etkinliğin Amacı: Bilimin ve bilimin temel alanlarından birisi olan fizik alanının ilke ve kavramlarından yararlanarak bilimsel süreçlerin yaşamdaki yeri ve önemini açıklayan biyofiziğin tıbbi bilimler alanındaki uygulamaları konusunda teorik ve deneysel eğitim vermektir.

Etkinliğin Kapsamı:
Biyofizik, biyolojik süreçlerin aydınlatılmasında ve biyolojiye ilişkin sorunların çözümünde fiziksel bilimlerin ilke ve kavramlarından yararlanan bir bilim dalıdır. Biyofizik çok çeşitli olan ilgi alanı içinde, özellikle tıp alanında sinir iletisini sağlayan biyoelektrik potansiyelleri, kas kasılmasını sağlayan mekanik kuvvet gibi fiziksel etkenlere bağlı olan biyolojik işlevleri, kardiyak fonksiyonların saptanması için hemodinamik parametrelerin ölçülmesini, canlıların ışık, ses ya da iyonlaştırıcı ışınımlar gibi fiziksel etkenlerle etkileşimini ve yüzme, uçma, yürüme gibi yer değiştirme ya da iletişim yoluyla çevreleriyle kurdukları ilişkileri çok gelişmiş yöntem ve araçlardan yararlanarak inceler.

Bu kapsamda, bilimsel alandaki eğitimlerinin başında olan lisansüstü öğrencilere aşağıda ana başlıkları verilen konularda teorik ve deneysel eğitim vermek ve böylece tıbbi bilimler alanındaki gelişimlerine katkıda bulunmak etkinliğimizin başlıca hedefidir.

- Biyoelektrik Ölçü ve Gözlem Araçları
- Aksiyon Potansiyeli ve İyon Kanalları
- Sinaps-Sinaptik İleti
- İskelet Kaslarının Mekanik Özellikleri
- Biyoempedans Sinyaller

Bu kapsamda düzenlenecek etkinliğimiz, biyofiziğin ve geniş anlamda bir bilim alanının konularının tıbbi bilimler alanında lisansüstü eğitim gören öğrenciler tarafından özümsenmesine, biyofizikteki temel araştırma yöntemlerinin öğrenilmesine ve bu yöntemlerin başta sağlık olmak üzere diğer alanlardaki kullanım yollarının bilinmesine katkıda bulunacaktır.

Tıbbi Bilimler (Biyofizik, Fizyoloji, Histoloji ve Embriyoloji, Tıbbi Biyokimya, Sinir Bilimleri v.b.) alanında lisansüstü eğitim gören tüm öğrenciler etkinliğe kayıt yaptırabilir. Etkinlik 5 gün sürecek olup, sabahları teorik (3 saat) ders, öğleden sonraları da laboratuvarda uygulama (5 saat) yapılacaktır. Etkinlikte yapılacak deneylerde sıcakkanlı (sıçan) ve soğukkanlı deney hayvanları (kurbağa) kullanılacaktır. 


Programa kabul edilebilecek katılımcı sayısı 20 ile sınırlıdır.

Eğitim programı, başvuru tarihleri, ön-kayıt başvuru formu ve iletişim bilgilerine aşağıdaki linkten ulaşılabilmektedir:

http://etkinlik2016.mersin.edu.tr

Saygılarımızla.

Prof. Dr. Belgin BÜYÜKAKILLI

Düzenleme Kurulu Başkanı

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik AD. Öğretim Üyesi

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü Biyofizik Anabilim Dalı - MERSİN

Tel: 0 324 361 06 84 / 1105

Sayfa Başı | İletişim | ©2014 SG